BNC Kabelstecker Crimp

BNC Kabelstecker Crimp

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G07 / G29

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G07 / G29

Art.Nr.: J01000A0042

50 Ohm, crimp/crimp, Professional, A2616, G07 (RG-316/U), G29 (0,45/1,4) (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G07 / G29

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G07 / G29

Art.Nr.: J01000A0042Z

50 Ohm, crimp/crimp, Professional, A2616, G07 (RG-316/U), G29 (0.45/1.4) (VE 1)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G08

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G08

Art.Nr.: J01000A0043

50 Ohm, crimp/crimp, Professional, A2620, G08 (RD-316) (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Art.Nr.: J01000A1255Y

50 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0205, G01 (RG-58 C/U), YR23092 Belden, UG-1785/U (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Art.Nr.: J01000A1255Z

50 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0205, G01 (RG-58 C/U), YR23092 Belden, UG-1785/U (VE 1)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Art.Nr.: J01000A1255S

50 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0205, G01 (RG-58 C/U), YR23092 Belden, UG-1785/U (VE 250)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Art.Nr.: J01000F1255Z

50 Ohm, crimp/crimp, Standard, A0205, G01 (RG-58 C/U), YR23092 Belden (VE 1)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Art.Nr.: J01000F1255S

50 Ohm, crimp/crimp, Standard, A0205, G01 (RG- 58 C/U), YR23092 Belden (VE 250)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Art.Nr.: J01000F1255Y

50 Ohm, crimp/crimp, Standard, A0205, G01 (RG-58 C/U), YR23092 Belden (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Art.Nr.: J01000L1255S

50 Ohm, crimp/crimp, Basic, A2805, G01 (RG-58 C/U), YR23092 Belden (VE 250)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Art.Nr.: J01000L1255Y

50 Ohm, crimp/crimp, Basic, A2805, G01 (RG-58 C/U), YR23092 Belden (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Art.Nr.: J01000L1255Z

50 Ohm, crimp/crimp,Basic, A2805, G01 (RG-58 C/U), YR23092 Belden (VE 1)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Art.Nr.: J01000M1255Z

50 Ohm, crimp/crimp, MIL, A0205, G01 (RG-58 C/U), YR23092 Belden (VE 1)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Art.Nr.: J01000M1255Y

50 Ohm, crimp/crimp, MIL, A0205, G01 (RG-58 C/U), YR23092 Belden (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G01

Art.Nr.: J01000M1255S

50 Ohm, crimp/crimp, MIL, A0205, G01 (RG-58 C/U), YR23092 Belden (VE 250)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G05

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G05

Art.Nr.: J01000A1256

50 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0205, G05 (RG-223/U), UG-1786/U (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G05

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G05

Art.Nr.: J01000A1256Z

50 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0205, G05 (RG-223/U), UG-1786/U (VE 1)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G05

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G05

Art.Nr.: J01000F1256

50 Ohm, crimp/crimp, Standardl, A0205, G05 (RG-223/U), RG 400/U, (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp

Art.Nr.: J01000A0008

50 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0205, RG-142B/U, 1.0/2.95 AF (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G30, G54

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G30, G54

Art.Nr.: J01000A0049

50 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0231, G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 Flex) ,LMR-240 (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp

Art.Nr.: J01000A0050

50 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0205, 3D-2V (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G49

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G49

Art.Nr.: J01002A0057

75 Ohm, crimp/crimp Professional, A2620, G49 (0.3/1.6D) (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G13 / G50

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G13 / G50

Art.Nr.: J01002A1350

75 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0204, G13 (0.4/2.5), G50(0.45/2.0-3.4), (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp

Art.Nr.: J01002A0040

75 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0204, 2YCCY 0.4/2.5-4.5, 02YS12YC(MS)C6Y 0.45/2.0-3.8 Leoni (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G15

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G15

Art.Nr.: J01002A0019

75 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0205, G15 (0.5/2.95) (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp

Art.Nr.: J01002A0005

75 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0205, G 03213 D Suhner (VP5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G41

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G41

Art.Nr.: J01002A0030

75 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0205, G41 (0.6/2.8-4.7) (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G41

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G41

Art.Nr.: J01002B0018

75 Ohm, crimp/crimp, Professional, HDTV/DTV, A4227, G41 (0.6/2.8-4.7) (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G16

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G16

Art.Nr.: J01002A1352Z

75 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0231, G16 (0.6/3.7D) (VE 1)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G16

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G16

Art.Nr.: J01002A1352S

75 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0231, G16 (0.6/3.7D) (VE 250)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G16

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G16

Art.Nr.: J01002A1352Y

75 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0231, G16 (0.6/3.7D) (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker G16

Telegärtner: BNC-Kabelstecker G16

Art.Nr.: J01002F1352S

75 Ohm, crimp/crimp, Standard, A0231, G16 (0.6/3.7D) (VE 250)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker G16

Telegärtner: BNC-Kabelstecker G16

Art.Nr.: J01002F1352Z

75 Ohm, crimp/crimp, Standard, A0231, G16 (0.6/3.7D) (VE 1)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker G16

Telegärtner: BNC-Kabelstecker G16

Art.Nr.: J01002F1352Y

75 Ohm, crimp/crimp, Standard, A0231, G16 (0.6/3.7D) (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G16

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G16

Art.Nr.: J01002L1352Y

75 Ohm, crimp/crimp, Basic, A2831, G16 (0.6/3.7D) (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G16

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G16

Art.Nr.: J01002L1352S

75 Ohm, crimp/crimp, Basic, A2831, G16 (0.6/3.7D) (VE 250)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G16

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G16

Art.Nr.: J01002L1352Z

75 Ohm, crimp/crimp, Basic, A2831, G16 (0.6/3.7D) (VE 1)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker G16

Telegärtner: BNC-Kabelstecker G16

Art.Nr.: J01002M1352Z

75 Ohm, crimp/crimp, MIL, A0231, G16 (0.6/3.7D) (VE 1)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker G16

Telegärtner: BNC-Kabelstecker G16

Art.Nr.: J01002M1352S

75 Ohm, crimp/crimp, MIL, A0232, G16 (0.6/3.7D) (VE 250)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker G16

Telegärtner: BNC-Kabelstecker G16

Art.Nr.: J01002M1352Y

75 Ohm, crimp/crimp, MIL, A0231, G16 (0.6/3.7D) (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G02

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G02

Art.Nr.: J01002A1288Z

75 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0231, G02 (RG-59 B/U), UG-1789/U (VE 1)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G02

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G02

Art.Nr.: J01002A1288Y

75 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0231, G02 (RG-59B/U), UG-1789/U (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G02

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G02

Art.Nr.: J01002A1288S

75 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0231, G02 (RG-59B/U), UG-1789/U (VE 250)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G02

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G02

Art.Nr.: J01002F1288S

75 Ohm, crimp/crimp, Standard, A0231, G02 (RG-59B/U) (VE 250)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G02

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G02

Art.Nr.: J01002F1288Y

75 Ohm, crimp/crimp, Standard, A0231, G02 (RG-59 B/U) (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G02

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G02

Art.Nr.: J01002F1288Z

75 Ohm, crimp/crimp, Standard, A0231, G02 (RG-59 B/U) (VE 1)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G02

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G02

Art.Nr.: J01002L1288S

75 Ohm, crimp/crimp, Basic, A2831, G02 (RG-59 B/U) (VE 250)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G02

Telegärtner: BNC-Kabelstecker Crimp G02

Art.Nr.: J01002L1288Y

75 Ohm, crimp/crimp, Basic, A2831, G02 (RG-59 B/U) (VE 5)

Zum Artikel
 
Preis Anfrage
Back to Top